Trợ lý dự án

Mô tả công việc:

 • Tham gia vào việc xây dựng và phát triển Công ty.
 • Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, chất lượng dự án, và tiến độ.
 • Chủ động đề xuất và lập kế hoạch các phương án xử lý chức năng trong dự án.
 • Đầu mối làm việc với người quản lý dự án bên khách hàng và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án
 • Báo cáo thường xuyên các công việc thực hiện kế hoạch tới người quản lý trực tiếp.

Yêu cầu: 

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về IT hoặc có kinh nghiệm làm BA là một lợi thế.
 • Có kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, kỹ năng đàm phán và khả năng dẫn dắt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm tốt.
 • Tư duy logic để cung cấp kỹ năng quản lý có hệ thống.
 • Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án
 • Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao.

Email: tuyendung@ecommage.com

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment