Archives of Website Development

Thiết kế website thương mại điện tử

tam-quan-trong-cua-thanh-search

Tầm quan trọng của thanh search trên trang thương mại điện tử

Trên các trang web thương mại điện tử 30% khách hàng truy cập sẽ sử dụng thanh search để tìm các sản phẩm theo nhu cầu. Những khách hàng tìm kiếm bằng thanh search của web sẽ là tập khách hàng thể hiện rõ ý định mua hàng thông qua việc nhập tên sản phẩm […]