Archives of Job

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Mô tả công việc: Tuyển dụng (70%): Thực hiện theo kế hoạch tuyển dụng từng quý/năm và theo từng đợt phát sinh thay thế. Tiếp cận, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban Viết bài tuyển dụng đăng trên các website, và fanpage […]

Chuyên viên kinh doanh khối SMEs

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ Ecommerce. Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu. Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, […]

Software Engineer Magento

Duties and Responsibilities Participate in the entire web application lifecycle: analyze, design, develop, deployment, maintenance. Develop and maintain the core functional logic and operations of our US, EU and AU clients’ websites and e- commerce systems (Magento platform) Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements Work with the Testers and Customer Support […]

Trợ lý dự án

Mô tả công việc: Tham gia vào việc xây dựng và phát triển Công ty. Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, chất lượng dự án, và tiến độ. Chủ động đề xuất và lập kế hoạch các phương án xử lý chức năng trong dự án. Đầu mối làm việc […]

Chuyên viên kinh doanh – Sale

Mô tả công việc Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp với nhu cầu và định hướng cho khách hàng triển khai các giải pháp phù hợp cho […]