What to expect

What to expect

High standards
Our team of creatives and specialists work very passionately on their projects and love solving challenges down to the last detail. Before starting work we sit down together to define the objectives and specifics of every project.
Responsibility
Here every employee is given a large amount of freedom to realise their potential and independently carry out their work. This is important for ensuring the flow of new ideas and giving our projects a personal touch. On the other hand, no one here expects to be taken by the hand either.
Development
We organise ourselves into small project teams in which every individual, depending on their particular talents and skills, can contribute ideas and take on responsibilities. A classic structure consisting of creative directors and management, which could hold back the teams in their development, does not exist here.

PHP - Magento Developer

 • Develops core and features of Magento system.
 • Develops technical specifications for web applications and feature upgrades.
 • Responsible for project quality and deadlines.
 •  Work closely with clients and partners overseas.
 • Report work to Managing director.

PHP - Magento Developer

 • Develops core and features of Magento system.
 • Develops technical specifications for web applications and feature upgrades.
 • Responsible for project quality and deadlines.
 •  Work closely with clients and partners overseas.
 • Report work to Managing director.

Project Management

 • Agreeing project objectives
 • Providing advice on the management of projects
 • Organising the various professional people working on a project
 • Carrying out risk assessment
 • Making sure that all the aims of the project are met
 • Making sure the quality standards are met
 • Using IT systems to keep track of people and progress

Project Management

 • Agreeing project objectives
 • Providing advice on the management of projects
 • Organising the various professional people working on a project
 • Carrying out risk assessment
 • Making sure that all the aims of the project are met
 • Making sure the quality standards are met
 • Using IT systems to keep track of people and progress

Our Jobs

Our Jobs

Đào tạo Lập trình viên Magento

Đào tạo Lập trình viên Magento (Có Hỗ Trợ) Mô tả công việc ● Cơ hội được đào tạo về Magento (PHP) và các công cụ làm việc một cách bài bản và chuyên nghiệp ● Được tiếp cận với các dự án về Thương mại điện tử, là một trong số những lĩnh vực […]

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Mô tả công việc Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. Thiết kế test plan, test design và Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả. Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước […]

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Mô tả công việc: Tuyển dụng (70%): Thực hiện theo kế hoạch tuyển dụng từng quý/năm và theo từng đợt phát sinh thay thế. Tiếp cận, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban Viết bài tuyển dụng đăng trên các website, và fanpage […]

Chuyên viên kinh doanh khối SMEs

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ Ecommerce. Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu. Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, […]

Software Engineer Magento

Duties and Responsibilities Participate in the entire web application lifecycle: analyze, design, develop, deployment, maintenance. Develop and maintain the core functional logic and operations of our US, EU and AU clients’ websites and e- commerce systems (Magento platform) Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements Work with the Testers and Customer Support […]

Trợ lý dự án

Mô tả công việc: Tham gia vào việc xây dựng và phát triển Công ty. Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, chất lượng dự án, và tiến độ. Chủ động đề xuất và lập kế hoạch các phương án xử lý chức năng trong dự án. Đầu mối làm việc […]