Archive of month: July 2020

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Mô tả công việc: Tuyển dụng (70%): Thực hiện theo kế hoạch tuyển dụng từng quý/năm và theo từng đợt phát sinh thay thế. Tiếp cận, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban Viết bài tuyển dụng đăng trên các website, và fanpage […]