Archive of month: June 2020

Chuyên viên kinh doanh khối SMEs

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ Ecommerce. Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu. Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, […]