Archive of month: May 2020

Software Engineer Magento

Duties and Responsibilities Participate in the entire web application lifecycle: analyze, design, develop, deployment, maintenance. Develop and maintain the core functional logic and operations of our US, EU and AU clients’ websites and e- commerce systems (Magento platform) Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements Work with the Testers and Customer Support […]

Trợ lý dự án

Mô tả công việc: Tham gia vào việc xây dựng và phát triển Công ty. Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, chất lượng dự án, và tiến độ. Chủ động đề xuất và lập kế hoạch các phương án xử lý chức năng trong dự án. Đầu mối làm việc […]

Chuyên viên kinh doanh – Sale

Mô tả công việc Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp với nhu cầu và định hướng cho khách hàng triển khai các giải pháp phù hợp cho […]

Magento Developer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]